Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

ΙΕΡΆ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ    ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Αριθμ. πρωτ.                                                    Μυτιλήνη 15-12-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ

έλέω καί χάριτι Θεού

Έπίσκοπος καί Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως 

Μυτιληνης, Έρεσσού καί Πλωμαρίου

πρός τον Ιερόν Κλήρον τίς Μοναστικές Αδελφότητες καί τον ευλογημένον λαόν της Επαρχίας μας

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά καί περιπόθητα


Προέβαλλε ή υψίστη Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων ! Ή Εκκλησία μας , ως φιλόστοργος πνευματική μητέρα μας , πού επιθυμεί τη σωτηρία των ανθρώπων καί την επίγνωσιν τής αληθείας ” ( Α' Τιμ. 2, 4 ), μας καλεί να εορτάσουμε καί φέτος την Ενανθρώπιση τού Υιού καί Λόγου τού Θεού Πατρός με τέρψη Ψυχική καί αγαλλίαση. Με πίστη ακλόνητη καί ακράδαντη στο πρόσωπο τού Ενσαρκωθέντος Θεού. Με πνεύμα αγάπης καί ταπείνωσης στον εν φάτνη γεννηθέντα Χριστόν ό Οποίος ήλθε μορφή δούλου λαβών ' ' ( Φιλιπ. 2, 7 ) , για να μάς ανακαινίσει, να μάς μεταμορφώσει, να μάς λυτρώσει από την αμαρτία , τη φθορά καί το θάνατο.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρ ημών

Συγκαταβαίνει ό Θεός, για να ανεβάσει εμάς στους ουρανούς. Λαμβάνει το Δεύτερο πρόσωπο τής Αγίας Τριάδος με τη συνεργεία τού Αγίου Πνεύματος τέλειο ανθρώπινο σώμα με λογική ψυχή πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθ' ομοιότητα χωρίς αμαρτίας ( Έβρ. 4, 15 ) , για να μπορέσουμε να γίνουμε καί πάλι κατά χάριν δικά του τέκνα. Ενσαρκούται ό άσαρκος Λόγος, για να δώσουμε τη δυνατότητα στους εαυτούς μας να Τον ενσαρκώνουμε συνεχώς καί εμείς μέσα μας , στην καρδιά μας καί στον έσω κόσμο μας , με την πραγματοποίηση των άγιων εντολών Του. Ενώνει στην υπόσταση Του τίς δύο φύσεις Του, δηλαδή τη Θεϊκή καί την ανθρώπινη, για να γίνουμε μέτοχοι τής Αιωνίου δόξης Του καί Ζωής.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρ ημών . Άραγε έχουμε συναισθανθεί καί υπολογίσει το μέγεθος τής μεγάλης τιμής, την όποια μάς έκαμε ό Θεός, με το γεγονός τής Θείας Επισκέψεώς Του ! Μάς τίμησε κατ' αρχήν με το γεγονός τής δημιουργίας καί τής τοποθετήσεώς μας κορωνίδα τής κτίσεως καί στολίζοντάς μας με χαρίσματα ουράνια . Το ' 'κάτ.' εικόνα , πού σπιλώσαμε με την αμαρτία, αυτό υποδηλώνει Καί τώρα μάς τιμά με την εν χρόνο Γέννησή Του - ασυγκρίτως ανωτέρα αυτή ή τιμή για να φθάσουμε στο ' καθ' ομοίωσίν ' ' με τη Χάρη Του, γιατί είναι ό αληθινός Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρ ημών

Ή Εκκλησία Του καλεί κάθε άνθρωπο να γίνει μέλος της, για να έχει Τη δυνατότητα να σώζεται από το σαρκικό φρόνημα μέσα από τα μυστήρια τού Βαπτίσματος, τού Χρίσματος καί τής Θείας Ευχαριστίας. Ή Εκκλησία , ως ανωτέρα τής Κιβωτού τού Νώε, κατά τούς άγιους πατέρες καί ως Σώμα Χριστού , είναι το θεραπευτήριο εκείνο πού μάς λυτρώνει από την αμαρτία καί την εμπαθή ζωή μας, γιατί έκτος τής Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρ ημών Δυστυχώς, όμως, πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να μην Τον αποδέχονται. Να Τον αρνούνται είτε ασυνείδητα είτε ενσυνείδητα. Να Τον βλασφημούν, να Τον περιφρονούν , να Τον αγνοούν, να διώκουν Εκείνον καί την Εκκλησία Του διά μέσου των αιώνων . Να μην αποδέχονται το σωτηριώδες έργο Του καί το Ευαγγέλιό Του. Είναι όντως μια παραφροσύνη να επιλέγει κάποιος το θάνατο , πού είναι ή άρνηση τού Χριστού με την οποιαδήποτε μορφή της , ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο την αιώνια προοπτική του καί προορισμό του.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρ ημών ' . Αυτό μάς κινεί να ενεργοποιήσουμε την καλή διάθεση καί το φιλότιμο για να αγωνισθούμε, προκειμένου να φυγαδεύονται τα πάθη μας καί να αποβάλλεται ό παλαιός μας άνθρωπος, για να έχουμε γνώση Θεού ' ' όχι εγκεφαλική καί στοχαστική άλλα εμπειρική. Να ή καταπολέμηση καί των παθών συνιστά την αρνητική πλευρά τού πνευματικού αγώνος, η θετική του πλευρά εντοπίζεται στην βλάστηση καί την εμφάνιση των αρετών. Βέβαια τα πάθη δεν

φεύγουν εύκολα. Χρειάζεται ισόβιος αγώνας καί ισχυρά θέληση καί πολλή Θεία Χάρη σύμφωνα με λόγιο μοναχό, γιατί αυτά χρονίζοντας στη ζωή μας γίνονται δεύτερη φύση μας. Καί όσο περισσότερο είμαστε δούλοι τους τόσο καί περισσότερο ή άκτιστος Χάρις τού Θεού απομακρύνεται από τη ζωή μας.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους o Σωτήρ ημών '. Αυτό δηλώνει ότι το κίνητρο τής καθόδου στην πολύπαθη καί τραυματισμένη από το κακό ανθρωπότητα είναι το γεγονός τής αγάπης Του. Από αγάπη ' εις το είναι τα πάντα παρήγαγε καί από αγάπη καί πάλι Επεσκέψατο ημάς ' Ή αγάπη οφείλει, λοιπόν, να είναι καί για μάς ή οδός τής πορείας μας. Ή αγάπη αδιακρίτως πηρός όλους . Ή αγάπη ως θυσία, ως προσφορά, ως ανάπαυση τού πλησίον μας, πού να φθάνει μέχρι το πρόσωπο τού εχθρού μας. Μιμούμενοι κατά πάντα τον Γεννηθέντα Χριστό μας.

Επεσκέψατο ή μάς, εξ ύψους ό Σωτήρ ημών . Γι' αυτό είναι ανάγκη να ανανήψουμε Ψυχικά, ευρισκόμενοι σέ συνεχή εγρήγορση καί εγκράτεια. Ή πάσης φύσεως ηδονή, ή καλοπέραση, ή χλιδή, ή ηδονή μας , ή ικανοποίηση των εγκοσμίων επιθυμιών καί επιδίωξη εγκοσμίων στόχων καί σκοπών σημαίνει ότι δεν έχουμε λάβει σοβαρά το γεγονός τής Θείας Ενσαρκώσεως διότι αγκαλιάσαμε τη ματαιότητα, έχοντας απωλέσει τον ουράνιο στόχο καί προσανατολισμό μας.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρα ημών ' και κάθε φόβος από όπου και να προέρχεται νικάται και εξουδετερώνεται. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι όλους αυτούς τούς μήνες βιώνουμε το φόβο τού θανάτου από το φονικό ιό τής πανδημίας. Χωρίς φυσικά να αρνούμεθα ούτε τις εκατόμβες των νεκρών ούτε τα μέτρα προστασίας τής εκ Θεού ιατρικής επιστήμης ( Σοφία Σειράχ 38, 6 - 10 ) καί εντείνοντας τίς προσευχές μας στον Μέγα Ιατρό των Ψυχών των σωμάτων μας, τον ' ' εν φάτνη ανακληθέντα Θεόν ' ' για την άμεση κατάπαυσή του, ας υπερβαίνουμε αυτόν το φόβο με το ελπιδοφόρο γεγονός τής Θείας Επισκέψεως καί τής συνεχούς μετάνοιας, εξομολογήσεως καί μετάληψης των Αχράντων Μυστηρίων εκ μέρους μας.

Επεσκέψατο ημάς, εξ ύψους ό Σωτήρα ημών, ανατολή ανατολών καί οι εν σκότει καί σκιά, εύρομεν την αλήθειαν •καί γάρ εκ τής Παρθένου ετέχθη ό Κύριος ' ( Έξαποστειλάριον ).

Χρόνια πολλά καί ευλογημένα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: