Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Ευχή κατά της Βασκανίας

Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ: Ευχή κατά της Βασκανίας:
"Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο την επτα..."

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΧΗ