Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΛΙΣΒΟΡΙΩ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

 
Δεύτερη
Κυριακή του Τριωδίου, με την παραβολή του ασώτου και το αντίστοιχο αποστολικό
ανάγνωσμα: ο άσωτος προβάλλεται ως παράδειγμα μετανοίας και επιστροφής στον Θεό
- ό,τι συνιστά το νόημα της Σαρακοστής προκειμένου να βρούμε και πάλι τον
αληθινό και αυθεντικό εαυτό μας τον οποίο χάνουμε με τις πολυποίκιλες επιλογές
μας· το ανάγνωσμα  από την Α´ προς Κορινθίους επιστολή του αποστόλου
Παύλου είναι κι αυτό η  καταγραφή της
όλης πορείας του ασώτου. Τι τονίζει ο απόστολος; Την αληθινή ελευθερία, αυτήν
δηλαδή που διασφαλίζει την σχέση μας με τον Θεό, την οποία διακρίνει από τις
διάφορες ψευδείς εκδοχές της.  Πάντα μοι
έξεστι᾽, όλα μου επιτρέπονται, ἀλλ᾽ ου πάντα συμφέρει᾽, αλλά δεν συμφέρουν όλα
όσα μου επιτρέπονται, πρόσθετε ο απόστολος...Δεν υπάρχουν σχόλια: