Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ

Ι. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ι. ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: