Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

συν - οδοιπορία: Ο καλός δάσκαλος κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομ...

συν - οδοιπορία: Ο καλός δάσκαλος κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομ...: Ο καλός δάσκαλος κατά το Χρυσόστομο εμπνέει, προσελκύει και πείθει, (MG. 57327 ) Δεν είναι εγωιστής ούτε αλαζόνας, δε διακρίνεται για το ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: