Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Η Σοφία και Μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσας

Λειμώνας: Η Σοφία και Μουσικότητα της Ελληνικής Γλώσσας: "- Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις… είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (Bιβλίο Γκίνες) - Η Ελληνική με την μ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: