Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ


Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ - ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΕΟΛΟΓΟ 
ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ

ΔΕΗΣΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΝΑΡΕΛΛΗ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΙΚΕΛΛΗ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝΕΡΓΟ  ΑΧΙΛΛΕΑ  ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: