Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

συν - οδοιπορία: Γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς

συν - οδοιπορία: Γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς: "Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh) Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἕνας νέος χρόνος πλησιάζει.Ὅταν εἴμαστε νέοι ὑποδεχόμαστε τὸν καινούριο χρόνο μ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: